De pensioeneconoom

Pensioen is een ingewikkelde materie. Naast allerlei juridische regels en voorwaarden heeft u ook met fiscale aspecten te maken. De vele pensioenvormen, de moeilijke termen en de ingewikkelde wetgeving maken het voor u onmogelijk om volledig op de hoogte te zijn van uw financiële situatie wanneer er sprake is van pensioen. En u wilt het natuurlijk wel goed geregeld hebben. Voor uzelf én voor uw werknemers. Wij hebben alle fiscale en juridische kennis in huis om u hierin te adviseren. In heldere, duidelijke taal. Toegespitst op uw bedrijfssituatie. We bekijken hoe u het geregeld heeft en hoe het beter kan. Zodat u geen onverantwoorde risico’s loopt.

De Pensioeneconoom gaat graag een stapje verder voor u. Wij bekijken de huidige situatie en komen met een veranderend of aanvullend advies. Documenten en toezeggingen die niet meer rechtsgeldig zijn? Wij melden het u. Veranderende fiscale regels? U hoort het van ons. Zodat u niet alleen dénkt dat u het goed geregeld heeft, maar het ook daadwerkelijk zo is.

Onze Pensioenspecialisten kunnen u in eenvoudig taalgebruik informeren en adviseren over de complexe pensioenmaterie. Wij houden van ‘kennisoverdracht op een begrijpelijke manier’.

Wilt u weten of u het goed geregeld heeft?

Laat u vrijblijvend informeren door onze specialisten! Gesprek aanvragen

Onze mensen