Pensioen

Pensioen, iedereen krijgt er mee te maken. Pensioen is een van de meest meest belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde, want een goede regeling kan heel aantrekkelijk zijn voor het aantrekken en behouden van uw medewerkers. Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat grofweg uit drie pijlers, namelijk: pensioen van de overheid, pensioen van de werkgever en de (eventuele) aanvullingen die u privé doet.

De overheid

De eerste pijler van het pensioengebouw is de overheid. De overheid faciliteert elke Nederlander met een basispensioen, dit is vastgelegd in de zogenaamde Algemene Ouderdomswet (AOW). De AOW-leeftijd wijzigt wanneer de overheid hier een wijziging in brengt. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en naar 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. In 2022 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. In 2023 blijft de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. U ontvangt uw eerste AOW-pensioen vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. Uw AOW-leeftijd hangt dus geheel af van uw geboortedatum.

Naast de AOW uitkering zijn er nog een aantal andere situaties waarbij de overheid pensioen uitkeert, namelijk: bij arbeidsongeschiktheid en bij overlijden. 

De werkgever

Het grootste deel van werkend Nederland bouwt pensioen op samen met de werkgever. Dit betekent dat de werkgever een regeling heeft getroffen voor de medewerkers. Een werkgever is bijna altijd verplicht om het pensioen onder te brengen bij een pensioenfonds. Indien dit niet het geval is dan kunt u als werkgever een collectieve pensioenregeling voor uw werknemers onderbrengen. Wij helpen u hier uiteraard graag bij.

Privé voorziening

Naast de voorzieningen vanuit de overheid en de werkgever is het ook aan te raden om zelf te zorgen voor een pensioenaanvulling. U kunt een privé voorziening creeëren door te sparen, te beleggen of bijvoorbeeld door een lijfrenteverzekering af te sluiten. 

Meer weten?

Op het gebied van pensioenen veranderen de regels en de mogelijkheden continu. Wij houden u graag op de hoogte, bekijken uw huidige situatie en brengen helder in kaart wat uw pensioenvoorziening betekent voor uzelf en uw werknemers. Wij zorgen ervoor dat u het goed geregeld heeft, zodat u kunt doen waar u goed in bent: ondernemen.

Wij hebben alle kennis in huis om u te informeren en een passend advies te geven dat naadloos aansluit bij uw omstandigheden en mogelijkheden. In veel gevallen gaan daarbij de kosten ook nog eens omlaag. U blij én uw werknemers blij!

Laat u vrijblijvend informeren door onze specialisten! Gesprek aanvragen

Overheid

De overheid trekt zich steeds verder terug waardoor u als werkgever steeds meer verantwoordelijkheden krijgt, óók op het gebied van pensioen. Net wanneer u denkt het goed geregeld te hebben, wordt er weer een verandering doorgevoerd in de juridische of fiscale wetgeving.

Lees verder...

Privé voorziening

Als werkgever wilt u natuurlijk ook graag na jarenlang hard werken genieten van uw welverdiende rust. En het liefst wilt u er dan financieel niet op achteruitgaan. Met de huidige AOW uitkering zal dat zonder extra pensioenopbouw niet lukken. De Pensioeneconoom kan u helpen bij het uitzoeken van de juiste vorm.

Lees verder...