Privé voorziening

Als werkgever wilt u natuurlijk ook graag na jarenlang hard werken genieten van uw welverdiende rust. En het liefst wilt u er dan financieel niet op achteruitgaan. Met de huidige AOW uitkering zal dat zonder extra pensioenopbouw niet lukken. De Pensioeneconoom kan u helpen bij het uitzoeken van de juiste vorm.

DGA 

Indien u als de directeur-grootaandeelhouder (DGA) ten minste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal bezit, hebt u de mogelijkheid om pensioen op te bouwen door óf een reserve te vormen op de balans van de (werk)vennootschap óf een reserve te vormen op de balans van de holding.

De pensioenreservering mag ten laste van de winst worden gebracht en dat betekent direct een Vpb-voordeel. Uw fiscale pensioenreservering is als werkkapitaal aan te wenden, waardoor de afhankelijkheid van externe financiering beperkt wordt.

Er zijn echter ook nadelen. Bij een onverhoopt faillissement hebt u kans uw pensioen kwijt te raken. Bij verkoop of overname van uw onderneming loopt u het risico dat de nieuwe eigenaar niet aan de pensioenverplichting kan voldoen. Ook bestaat de kans dat er uiteindelijk onvoldoende liquide middelen kunnen worden vrijgemaakt om uw pensioenverplichting over te dragen aan een verzekeringsmaatschappij. U zult zich dus als DGA goed moeten laten informeren om verzekerd te zijn van een goede pensioenregeling.

Zelfstandig ondernemer 

Wanneer u als zelfstandig ondernemer werkt, bouwt u geen pensioen op. U krijgt na pensioendatum alleen nog een AOW-uitkering. Om toch een pensioen op te bouwen kunt u gebruik maken van de fiscale oudedagsreserve (FOR). Deze regeling maakt het voor u als zelfstandig ondernemer mogelijk om maximaal 12% van de jaarwinst te reserveren.

De FOR mag echter niet groter zijn dan het ondernemingsvermogen. Een deel van de FOR kunt u gebruiken om een lijfrente aan te kopen. Dat kan zelfs als u uw onderneming beëindigd wordt en stakingswinst boekt.

Weet u niet voor welke vorm van pensioen opbouw u moet kiezen? Wij helpen u daar graag bij!

Laat u vrijblijvend informeren door onze specialisten! Gesprek aanvragen