Nieuws

  1. Veranderingen in uw werksituatie; waardeoverdracht pensioen

    Gaat u weg bij uw werkgever? Dan houdt u recht op het pensioen dat u heeft opgebouwd. Ga bij een nieuwe baan altijd na of er een pensioenregeling is en of u aan de voorwaarden voldoet om... Lees meer
  2. Verhoging pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar per 1 januari 2018

    De AOW-gerechtigde leeftijd gaat per 1 januari 2022 omhoog van 67 jaar naar 67 jaar en drie maanden. De pensioenrichtleeftijd gaat per 1 januari 2018 omhoog van 67 naar 68 jaar. In de meeste... Lees meer
  3. De Pensioeneconoom (onderdeel van Heilbron Groep) en SUCSEZ/UPIVA gaan fuseren!

    “De Pensioeneconoom, onderdeel van de Heilbron Groep, en SUCSEZ/UPIVA gaan fuseren.  SUCSEZ/UPIVA We zijn jonge ondernemers en het blijft onze ambitie om onze positie te... Lees meer