De praktijk

Om u maar ook uw werknemers het beste te kunnen bieden op gebied van pensioen gaan wij net een stapje verder. Met ontzorgen bedoelen we ook echt ontzorgen. Wij proberen dat steentje bij te dragen om het voor u wat gemakkelijker te maken. Maar dat kunnen we u natuurlijk het beste vertellen aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden:

Arbeidsongeschiktheid

“Drie maanden voordat iemand de vroegpensioen leeftijd bereikt, moet altijd worden aangegeven hoe je de pensioenuitkering wilt gaan gebruiken. De medewerker had dat in dit geval ook gedaan. Achteraf hoorden we dat hij in die drie maanden een ernstig ongeluk had gehad waardoor hij volledig arbeidsongeschikt was geraakt. We hebben er toen voor gezorgd dat hij eerst een uitkering vanuit zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering kreeg en daarna pas zijn pensioen hoefde aan te spreken. Voor de werkgever geen verschil, voor de medewerker erg veel geld.”

Overlijden

“Een voorwaarde voor het verkrijgen van partnerpensioen na overlijden waar je aan moet voldoen is een geregistreerde vorm van samenleven. Dat kan een huwelijk zijn, een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap. In dit geval was geen van deze drie vormen aan de orde, er was wel een testament opgemaakt. Het is ons gelukt om aan de hand van dit testament toch een partnerpensioen te verwezenlijken voor de partner van de overleden werknemer.”

Advies

“Bij een groot bedrijf in de regio hebben we onlangs een pensioenadvies uitgebracht. De contracten liepen af en het verlengen daarvan kost teveel geld. Vanaf het begin hebben wij de stuurgroep geïnformeerd over de bestaande situatie en hoe het beter geregeld zou kunnen worden. Op deze manier was het personeel betrokken en was het draagvlak bij het invoeren van een verhoogde eigen bijdrage veel groter.”